Start
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Sukcesy naszych szachistów PDF Drukuj Email

GRATULUJEMY!


 
komunikat Dyrektora Szkoły PDF Drukuj Email

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r lekcje dla klas 1-3 będą realizowane w szkole. Zajęcia stacjonarne muszą odbywać się zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, w związku z tym nastąpią znaczne zmiany organizacyjne dotyczące m.in.: godzin rozpoczynania i kończenia lekcji przez poszczególne klasy, wejścia do budynku szkoły, sali lekcyjnej. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w czwartek 14 stycznia po godzinie 15.00.

 

Informujemy, że obiady dla uczniów klas I - III będą wydawane od 20.01.2021r.
Wpłat za miesiąc styczeń 2021r, należy dokonywać w dniach 13 – 19.01.2021 wyłącznie drogą elektroniczną na konto szkoły.
Więcej informacji w zakładce Stołówka – Ceny obiadów.

 

Wybrane wytyczne MEiN, MZ, GIS:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

ü  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

ü  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

ü  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
  • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 
Organizacja nauki w klasach I- III PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,
Informujemy, że rzeczy uczniów klas III zostały przeniesione do wyznaczonych tymczasowych szatni.
Informacja dotycząca organizacji pracy świetlicy szkolnej, w tym miejsca i sposobu odbioru dzieci, zostanie podana w piątek 15 stycznia. W związku z wytycznymi MEiN bardzo prosimy rodziców, którzy mogą zorganizować dzieciom opiekę o nieprzysyłanie ich do świetlicy szkolnej.
Uczniowie klas I-III, którzy mają samodzielnie opuszczać szkołę, muszą dostarczyć w poniedziałek 18 I pisemne oświadczenie rodziców zawierające:imię i nazwisko dziecka, datę, godzinę opuszczenia przez dziecko szkoły i pisemny podpis rodzica. Wszystkie poprzednie oświadczenia nie będą brane pod uwagę.

Organizacja nauczania w klasach I-III od 18 stycznia 2021r

klasa

wychowawca

sala lekcyjna

szatnia

wejście do szkoły

I a

Kudła Beata

17

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

I b

Ewa Niemcunowicz

16

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

I c

Domalewska Barbara

117

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

I d

Lewandowska Anna

116

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

II a

Dzieżyk Agata

115

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

II b

Warcaba Aleksandra

04

stała w części I-III

przez szatnię kl. I-III

II c

Czaplicka-Grosz Iwona

119

boks kl. III c w części I-III

przez szatnię kl. I-III

III a

Jarząbek Paulina

28

sala 44 (blok sportowy)

główne wejście do szkoły

III b

Sawicka Anna

31

sala 41 (blok sportowy)

główne wejście do szkoły

III c

Gilska Elżbieta

23

sala 33 (blok sportowy)

główne wejście do szkoły

III d

Krebs Anna

29

sala 40 (blok sportowy)

główne wejście do szkoły

Sale świetlicowe: 106, 107, 15, 118,  123 dodatkowo wg potrzeb sala rekreacyjna (38)

Sala 020- terapia pedagogiczna - M. Modzelewska

Plan lekcji klas I-III od 18 stycznia 2021 r

Czas trwania lekcji został obliczony: liczba lekcji danego dnia x 45 minut + przerwy między lekcjami po 10 minut + 5 minut (na  przerwę 15 minutową na obiad, jeśli klasa idzie z wychowawcą)

UWAGA! Uczniowie nie mogą pozostać w salach bez opieki nauczyciela. W przypadku zmiany nauczyciela podczas przerw opiekę sprawują, w miarę możliwości, nauczyciele po połowie. Jeśli nauczyciel religii lub języka angielskiego pracuje hybrydowo i musi podczas przerwy przygotować się do kolejnej lekcji zdalnej, opiekę sprawuje wychowawca klasy.

Nauczyciel, który rozpoczyna lekcje z klasą danego dnia musi być najpóźniej 15 minut wcześniej w sali lekcyjnej po odebraniu dzieci ze świetlicy.

PONIEDZIAŁEK

Klasa

Godzina rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

Godziny w których będzie się odbywać:

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

Obiad  w stołówce

I a

7.30

12.00

7.30 - 11.15

--

11.15 - 12.00

8.20 - 9.05

--

11.00 - 11.15

I b

12.15

15.50

13.00 - 15.50

12.15 - 13.00

--

--

--

13.00 - 13.15

I c

7.45

11.20

7.45 - 8.20, 9.15 - 11.20

--

8.25 - 9.10

--

--

10.45 - 11.00

I d

10.45

15.15

10.45-12.15, 13.00 - 15.15

12.15 - 13.00

--

14.30 - 15.15

--

13.15 - 13.30

II a

7.30

12.00

7.30 - 10.15, 11.10 - 12.00

----

10.15 - 11.00

7.30 - 8.15

----

11.15 - 11.30

II b

11.10

14.45

11.10-13.15, 14.10 - 14.45

13. 15 - 14.00

---

---

----

12.30 - 12.45

II c

7.45

12.15

7.45-10.10, 11.00 - 12.15

10.15 - 11.00

---

11.05 - 11.50

---

12.00 - 12.15

III a

12.15

15.50

13.00 - 15.50

----

12.15 - 13.00

----

---

12.45 - 13.00 R

III b

11.15

14.50

12.00 - 14.50

11.15-12.00

---

11.00-11.45

 

12.15 - 12.30

III c

7.45

12.15

7.45 - 12.15

---

---

9.20 - 10.05

---

11.30 - 11.45

III d

7.30

12.00

8.15 - 12.00

----

7.30 - 8.15

----

---

11.45 - 12.00

Etyka- klasy I a, b, c  poniedziałek godz.  11.15 sala 126 (Nauczyciel zabiera dzieci z kl. I c z Sali 117), Klasy; II a, II c, III a, III c, III d - poniedziałek godz. 12. 15 sala 126

WTOREK

Klasa

Godzina rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

Godziny w których będzie się odbywać:

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

Obiad  w stołówce

I a

7.30

11.00

7.30 - 10.15

10.15 - 11.00

---

---

--

11.15 - 11.30 Ś

I b

11.00

15.30

11.00-12.15, 13.00 - 15.30

12.15 - 13.00

--

14.45 - 15.30

--

11.45 - 12.00

I c

7.45

12.15

7.45 - 11.30

--

11.30 - 12.15

8.35 - 9.20

--

10.30 - 10.45

I d

11.30

15.00

11.30 - 15.00

---

--

13.15 - 14.00

--

11.30- 11.45

II a

8.00

12.10

8.00 - 11.25

11.25 - 12.10

---

9.30 - 10.15

----

11.00 - 11.15

II b

12.15

15.50

13.00 - 15.50

12.15 - 13.00

---

---

----

12.00 - 12.15

II c

8.15

11.50

8.15 - 11.50

---

---

---

8.15 - 9.00

10.45 - 11.00

III a

11.15

15.45

13.00 - 15.45

12.15 - 13.00

11.15 - 12.00

---

---

13.00 - 13.15

III b

11.00

15.30

11.00 - 15.30

---

--

11.00 - 11.45

13.15 - 14.00

12.30 - 12.45

III c

7.45

11.15

7.45-10.30

----

10.30 - 11.15

---

---

13.15 - 13.30

III d

7.30

11.00

7.30 - 9.25

10.15 - 11.00

9.25 - 10. 10

----

---

12.15 - 12.30 Ś

ŚRODA

Klasa

Godzina rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

Godziny w których będzie się odbywać:

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

Obiad  w stołówce

I a

7.30

12.00

7.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

---

--

11.45 - 12.00 R

I b

12.15

15.50

13.00 - 15.50

---

12.15 - 13.00

---

--

13.15 - 13.30

I c

7.45

11.20

7.45-9.20, 10.05 - 11.20

9.20 - 10.05

--

--

--

10.45 - 11.00

I d

11.15

15.45

13.00 - 15.45

12.15 - 13.00

11.15 - 12.00

--

--

13.00 - 13.15

II a

8.00

11.35

8.00 - 9.20, 10.05 - 11.35

9.20 - 10.05

---

---

----

11.15 - 11.30

II b

11.00

15.35

11.00-13.15, 14.00 - 15.30

---

13.15 - 14.00

14.10 - 14.55

----

12.00 - 12.15

II c

8.15

11.50

8.15 - 11.50

---

---

8.15 - 9.00

---

11.30 - 11.45

III a

11.15

15.45

12.00 - 15.45

11.15 - 12.00

----

15.00 - 15.45

---

12.15 - 12.30

III b

11.00

15.30

11.45 - 15.30

11.00 - 11.45

--

11.55 - 12.40

--

12.45 - 13.00

III c

7.30

11.00

7.30 - 9.20

9.20 - 10.05

10.15 - 11.00

---

---

12.30 - 12.45 Ś

III d

7.45

11.15

7.45 - 11.15

-----

------

----

7.45 - 8.15

11.00 - 11.15

CZWARTEK

Klasa

Godzina rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

Godziny w których będzie się odbywać:

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

Obiad  w stołówce

I a

8.00

11.35

8.00 - 11.35

--

--

8.00 - 8.45

--

10.45 - 11.00

I b

11.00

14.35

11.00 - 14.35

--

--

--

13.50 - 14.35

12.00 - 12.15

I c

8.15

11.50

8.15 - 11.50

--

--

10.45 - 11.30

--

11.30 - 11.45

I d

11.15

15.45

12.00 - 15.45

--

11.15 - 12.00

--

15.00 - 15.45

12.30 - 12.45

II a

7.40

11.10

7.40 - 10.25

--

10.25 - 11.10

--

9.30 - 10.15

11.45 - 12.00 Ś

II b

12.15

15.50

13.00 - 15.50

--

12.15 - 13.00

--

--

13.00 - 13.15

II c

7.30

12.00

7.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

--

--

12.45 - 13.00 Ś

III a

11.30

15.05

11.30 - 15.05

--

--

14.20 - 15.05

--

12.15 - 12.30

III b

12.00

15.35

12.00 - 14.10, 14.55-15.35

--

14.10 - 14.55

--

--

13.15 - 13.30

III c

7.45

12.15

7.45 - 9.20, 10.05 - 12.15

9.20 - 10.05

--

--

7.45 - 8.30

11.00 - 11.15

III d

7.30

12.00

8.15 - 12.00

7.30 - 8.15

--

9.30 - 10.15

--

11.15 - 11.30

PIĄTEK

Klasa

Godzina rozpoczęcia lekcji

Godzina zakończenia lekcji

Godziny w których będzie się odbywać:

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

Obiad  w stołówce

I a

7.45

11.15

7.45 - 11.15

--

--

--

9.20 - 10.05

10.30 - 10.45

I b

11.15

15.45

11.15-13.15, 14.00 - 15.45

--

13.15 - 14.00

--

--

12.15 - 12.30

I c

7.30

12.00

7.30 - 11.15

11.15 - 12.00

--

--

7.30 - 8.15

11.00 - 11.15

I d

12.15

14.55

12.15 - 14.55

--

--

--

--

13.00 - 13.15

II a

8.00

11.35

8.00 - 11.35

--

--

--

----

11.15 - 11.30

II b

11.00

15.30

11.00 - 15.30

--

--

14.45 -15.30

13.50 - 14.35

11.45 - 12.00

II c

7.30

11.00

7.30-10.15

--

10.15 - 11.00

--

---

11.30 - 11.45 Ś

III a

11.30

15.05

11.30 - 15.05

--

--

--

11.30 - 12.15

12.30 - 12.45

III b

11.15

14.50

12.00 - 14.50

--

11.15 - 12.00

--

--

12.45 - 13.00

III c

7.30

11.00

7.30 - 11.00

--

--

7.30 - 8.15

---

10.45- 11.00

III d

7.45

11.15

7.45 - 11.15

--

--

10.15 - 11.00

---

12.00 - 12.15


 
komunikat PDF Drukuj Email

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dla klas 1-8 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 18 grudnia 2020r.

21-22 grudnia 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 r.

 
Nabór na stanowisko konserwatora PDF Drukuj Email

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

KONSERWATORA w wymiarze 1,0 etatu

szczegóły do pobrania>>>

 
Konsultacje dla ósmoklasistów PDF Drukuj Email

Harmonogram konsultacji dla klas ósmych

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Klasy

Termin konsultacji

Grażyna Piotrak-Szmatowicz

język polski

8b

piątek 13.15-14.00

Beata  Polewacz

8a,8c

poniedziałek 15.05-15.50

Beata Krymska

8d

wtorek 14.00-14.45

Renata Bejm

matematyka

8a,8b,8c,8d

wtorek 14.55-15.40

Aleksandra Dębińska

język angielski

8d

środa 15.05-15.50

Marta Derejko-Ferenc

8a,8c

czwartek 15.30-16.15

Dominika Bednarska

8a,8b

wtorek 15.05-15.50

Maja Surażyńska

8b,8c

czwartek 15.05-15.50

 
komunikat PDF Drukuj Email

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie z dnia 8 listopada 2020r.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zajęcia dla klas 1-8 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przypominam, że lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji. Frekwencja jest sprawdzana tak jak na lekcjach w szkole.

Dla klas ósmych zostaną zorganizowane konsultacje z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie szkoły w poniedziałek 9 listopada. Bardzo proszę, aby uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji, powiadomili co najmniej dzień wcześniej nauczyciela i uzgodnili z nim szczegóły spotkania.

Opiekę świetlicową zapewniamy tylko i wyłącznie dla uczniów, których rodzice bezpośrednio są zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (lekarze, pielęgniarki, policja itp.). Prosimy taką potrzebę zgłaszać do wicedyrektora szkoły - Katarzyny Patejuk.

W czasie nauczania zdalnego stołówka jest nieczynna. Pieniądze za niewykorzystane a opłacone obiady za listopad 2020 zostaną zwrócone na konto bankowe.

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

We wszelkich sprawach proszę się kontaktować przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły

Barbara Chodnicka

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 45
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY I

Informujemy, że w dniach 15-18 czerwca 2021r. w godzinach 8.00-14.00 można sprawdzić w sekretariacie szkoły do którego oddziału przyszłych klas pierwszych zostało przypisane dziecko. Informacji udzielamy również
telefonicznie.

 

 


OBIADY

OBIADY PAŹDZIERNIK 2021

(INFORMACJA)

Jadłospis

JADŁOSPIS

Kalendarium

Dzisiaj jest
Niedziela
19 września 2021
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir
Do końca roku zostało
104 dni

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości