ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

Sala

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.  II a, c

Barbara Domalewska

wtorek 12.15-13.00

115z

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.  II b, d

Anna Lewandowska

piątek 11.15-12.00

115z

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.  III a, c

Iwona Czaplicka-Grosz

czwartek 11.15-12.00

44

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.  III b

Izabela Soroka

poniedziałek 11.15-12.00

115z

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. IV

Beata Krymska

 

wtorek 15.05-15.50

121

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. V

Maciej Zajączkowski

czwartek 7.30-8.15

4

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VI

Justyna Sobieraj

 

czwartek 7.30-8.15

18

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VII b

Justyna Sobieraj

 

piątek 7.30-8.15

119

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VII c

Maciej Zajączkowski

piątek 7.30-8.15

29

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VII a, d, e

Małgorzata Gorgol

 

czwartek 14.10-14.55

4

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VIII a, b, d

 Grażyna Piotrak-Szmatowicz

piątek 7.30-8.15

28

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego kl. VIII c, VII b, VII e

Agnieszka Mieczkowska

piątek 7.30-8.15

23

Zajęcia dla uzdolnionych polonistycznie

Maciej Zajączkowski

czwartek 12.15-13.00

115z

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. IV

Magdalena Wasilka

piątek 8.25-9.10

44

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. V

Marta Duszczak

piątek 7.30-8.15

18

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VI

Małgorzata Minkiewicz

środa 7.30-8.15

126

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VII a, e

Magdalena Wasilka

(w etacie)

piątek 14.10-14.55

18

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VII b, d,

Magdalena Wasilka

czwartek 7.30-8.15

44

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne kl. V

MagdalenaWasilka

piątek 7.30-8.15

44

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VIII b, c,

Renata Bejm

poniedziałek 14.10-14.55

23

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VII c (z godz. świetlicy)

Renata Bejm

czwartek 7.30-8.15

29

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VIII a, d (z godz. świetlicy)

Renata Bejm

wtorek 7.30-8.15

23

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI

Zofia Kaliszewicz

czwartek 14.10-14.55

121

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl. VII, VIII

Katarzyna Pyć-Kotyrba

poniedziałek 15.05-15.50

126