Okres realizacji projektu:

01.04.2021r. – 28.02.2023r.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

Liderem projektu jest Gmina Miasto Olsztyn.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Instytut Badawczo – Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego pełni funkcję jednostki realizującej projekt.

 

 

Formy wsparcia nauczycieli:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie;
 • superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli prowadzących Warsztaty Efektywnej Nauki lub Warsztaty Alfa i Omega dla uczniów;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu
  w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii i pracowni fizyki.

Formy wsparcia uczniów:

 • Warsztaty Efektywnej Nauki,
 • Warsztaty Alfa i Omega,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i języka obcego,
 • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu.

Wsparcie dla szkół – zakup sprzętu i wyposażenia:

Ważnym elementem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej
nr 29, która otrzyma m.in.:

 • sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii i pracowni fizyki,
 • zakup licencji na platformę do nauki języka angielskiego oraz platformę do nauki drugiego języka obcego nauczanego w szkole.

 

Źródło finansowania:

Wsparcie w ramach projektu pn. „SP29 - szkołą kreatywnych umysłów” realizowane jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 455 483,75 zł

Wartość dofinansowania projektu: 426 107,75 zł

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin projektu "SP 29 - szkołą kreatywnych umysłów"

 Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

 Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

 Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela

 Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 Załącznik 6 - Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu " SP29 - szkołą kreatywnych umysłów"

 Załącznik 7 - Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (zgoda prawnego opiekuna ucznia na jego uczestnictwo w projekcie)

 Załącznik 8 - Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 Załącznik 9 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu pn. „SP 29 – szkołą kreatywnych umysłów”

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

22.05.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

24.05.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

25.05.2021

8

13:30 - 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

26.05.2021

8

13:30 - 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

27.05.2021

8

13:30 – 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

02.06.2021

8

14:00 – 20:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

23.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

25.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

27.08.2021

8

10:30 - 17:00

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

30.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

31.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

03.08.2021

8

14:00 – 20:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

23.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

25.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

27.08.2021

8

12:30 -19:00

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

30.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

31.08.2021

8

09:00 -15:30

 

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

 

 

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

12.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

15.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

19.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

22.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

26.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

29.10.2021

8

14:00 – 20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

7

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

 2.11.2021  8 14:00 – 20:20  ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

8

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

 5.11.2021  8  14:00 – 20:20  ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

02.11.2021

8

14:00-20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

09.11.2021

8

14:00-20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

19.11.2021

8

14:00-20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

23.11.2021

8

14:00-20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

26.11.2021

8

14:00-20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6.

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 2

30.11.2021

8 14:00-20:20  

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY

 

HARMONOGRAM SUPERWIZJI DLA NAUCZYCIELI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Biuro projektu:

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 29

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

Telefon/fax: 89 523 51 64

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.