Chwalimy się

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach)

 

egzamin

szkoła

województwo

kraj

Język polski

70

56

60

matematyka

72

42

47

Język angielski

89

61

66

 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 2021