Informacja dla rodziców dot. przetwarzania danych osobowych

uczniów w ramach prowadzenia nauki zdalnej

1. Zajęcia on-line mają odbywać się z wykorzystaniem platform umożliwiających zdalne nauczanie poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach przy pomocy usługi Microsoft Office 365 Teams.

2. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów objętych nauką zdalną oraz ich rodziców, opiekunów prawnych jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, reprezentowana przez Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44,  10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64 , a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44,   10-089 Olsztyn

4) Dane osobowe uczniów szkoły oraz w niezbędnym zakresie ich rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 30c ustawy - Prawo oświatowe oraz § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),

5) Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są następujący dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania: Microsoft Office 365.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

7) Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

8) Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych oraz do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

9) W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;

10) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej