WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wniosek o wydanie informacji lub opinii o uczniu

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

 UWAGA

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego wnosi się na poniższe dane

Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie

Nr konta 66 1020 3541 0000500202915395

W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia z dopiskiem: opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa szkolnego.
Następnie z wypełnionym wnioskiem oraz z potwierdzeniem przelewu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły
Opłaty
– Duplikat legitymacji – opłata 9 zł.
– Duplikat świadectwa szkolnego – opłata 26 zł.