Skład prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 

Marek Fabianowicz - przewodniczący


Marzena Barasińska - zastępca


Marzena Krzemieniewska -  skarbnik

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy SP 29

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW