Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.     

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.     

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31 grudnia 2022 r.

3.     

Ferie zimowe

23 stycznia - 5 lutego 2023 r.  

4.     

Wiosenna przerwa świąteczna 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5.     

Egzamin ósmoklasisty

 23 - 25 maja 2023

6.     

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

 

Terminy wystawiania ocen przez nauczycieli:

Oceny klasyfikacyjne za I okres z przedmiotów i zachowania – do 16.01.23 r.

Przewidywane oceny klasyfikacyjne za II okres z przedmiotów i zachowania – do 5.06.23 r.

Oceny klasyfikacyjne za II okres z przedmiotów i zachowania – do 19.06.23 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 X 2022- Dzień Edukacji Narodowej

31 X (poniedziałek przed uroczystością Wszystkich Świętych)

2 V 2023

22-25 V 2023 (egzamin ósmoklasisty)

8 VI 23 (piątek po Bożym Ciele)