Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.     

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2.     

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31 grudnia 2021 r.

3.     

Ferie zimowe

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

4.     

Wiosenna przerwa świąteczna 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5.     

Egzamin ósmoklasisty

 24 - 26 maja 2022

6.     

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

7.     

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Terminy wystawiania ocen przez nauczycieli:

Oceny klasyfikacyjne za I okres z przedmiotów i zachowania – do 19.01.22r

Przewidywane oceny klasyfikacyjne za II okres z przedmiotów i zachowania – do 27.05.22r

Oceny klasyfikacyjne za II okres z przedmiotów i zachowania – do 15.06.22r

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 X 2021- Dzień Edukacji Narodowej

12 XI 2021 (piątek po Święcie Niepodległości)

7 I 2022 (piątek po święcie Trzech Króli)

2 V 2022

23-26 V 2022 (egzamin ósmoklasisty)

17 VI 22 (piątek po Bożym Ciele)