Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej

6.30 – 7.30 Przychodzenie uczniów do świetlicy szkolnej, zajęcia w dowolnie wybranych kącikach sali (o godz. 7.30 rozpoczynają się zajęcia lekcyjne dla uczniów.

7.30 – 9.30 Zajęcia i zabawy wg potrzeb i zainteresowań dzieci: rozwiązywanie zadań domowych, gry edukacyjne, stolikowe, układanie puzzli, zabawy tematyczne – rysowanie, lepienie, wycinanie, klejenie. Zajęcia dodatkowe wg odrębnego harmonogramu.

9.30 – 10.30 Zajęcia programowe wg miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczych (jest to przewidywany czas zajęć edukacyjnych zależnych od organizacji pracy szkoły,   organizacji zajęć dodatkowych na terenie szkoły, warunków pogodowych i samopoczucia dzieci).

10.30 – 11.00 Relaks z książką, przy muzyce, słuchanie słuchowisk i przygotowanie uczniów do wyjścia na zajęcia lekcyjne.

11.10 – 13.30  (I zmiana) obiad, relaks z książką, przy muzyce oraz zajęcia i zabawy wg potrzeb i pomysłów dzieci.

13.30 – 14.30 Zajęcia programowe wg miesięcznych planów pracy opiekuńczo - wychowawczych (jest to przewidywany czas zajęć edukacyjnych zależnych od organizacji pracy szkoły, organizacji zajęć dodatkowych na terenie szkoły, warunków pogodowych i samopoczucia dzieci).

14.30 – 16.30 Zabawy i zajęcia wg potrzeb i zainteresowań uczniów, zabawy na świeżym powietrzu, rozchodzenie się uczniów do domu.