Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

sprzątaczki w wymiarze 1,0 etatu

 

informacje szczegółowe

Pomoc materialna dla uczniów -obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Olsztyna w roku szkolnym 2021-2022"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie uprzejmie informuję, ze zgodnie z art. 53 ustawy  z dn. 12.03.2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2a2żr, poz.583), jest możliwe udzielenie wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym uczniom będącym obywatelami Ukrainy. Pomoc w postaci stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego będzie udzielana na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 8a ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty, w związku z przepisami ustawy z dn. 12.03.2004 r o pomocy społecznej.

Świadczenia te będą przyznawane na podstawie złożonego wniosku, wraz z oświadczeniem o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki dla uczniów uchodźców z Ukrainy jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mopsolsztyn.bip.gov.pl oraz w gabinecie pedagoga (sala nr 30) w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie.

 

Wnioski oraz niezbędne zaświadczenia prosimy składać w gabinecie pedagoga do dnia 11 maja 2022r.

Mała Kinga Rydz ma 7 miesięcy. Zdiagnozowano u niej śmiertelną chorobę - rdzeniowy zanik mięśni - SMA. Pomóc jej może najdroższy lek świata- terapia genowa. Lek podawany jest w formie jednorazowego zastrzyku. Dostarczy on Kindze kopii genu, którego nie ma (i przez brak którego jej mięśnie umierają). Niestety lek ten nie jest refundowany, a kosztuje aż 9 500 000...

Więcej informacji o Kindze znajdziecie na stronie www.siepomaga.pl/kinga

Środowisko naszej szkoły włącza się w akcje gromadzenia funduszy na lek dla Kingi. Dołączamy do drużyny małej wojowniczki.

W dniu 6.04 zorganizowany został kiermasz ciast. Smakowite ciasta przygotowali uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać 2744,36

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie ciast, sprzedaż oraz za dokonane zakupy.

Kiermasz to początek naszej pomocy. Zachęcamy wszystkich do włączenie się w akcje gromadzenia fantów wystawianych na licytacje dla Kingi. Licytacje przeprowadzane są na grupie Kinga Rydz kontra SMA- licytacje na Facebooku. Zachęcamy również do licytowania wystawianych na grupie fantów.

Kingę można również wspierać klikając na link www.dobryklik.pl/kinga - wystarczy raz dziennie odsłonić jeden kafelek zasłaniający zdjęcie Kingi. A więc... klikamy i pomagamy

   

 

 

 

 

18 III 2022 naszą szkołę odwiedzili rycerze z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego i zabrali uczniów w podróż przez wieki.

Pan Krzysztof Górecki - barwnym opowiadaniem połączonym z prezentacją strojów i uzbrojenia - przybliżył uczniom epokę starożytności i średniowiecza. Uczniowie klas starszych poznali wiek XIX, a w szczególności życie Polaków pod zaborami, ich walkę o niepodległość, charakter i różnice powstań listopadowego i styczniowego. Zobaczyli  kosynierów, żołnierzy Księstwa Warszawskiego. Mieli okazję wcielić  się w postacie Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego oraz Józefa Piłsudskiego. To były bardzo ciekawe pełne wrażeń lekcje historii. Mamy nadzieję, że panowie rycerze ponownie nas odwiedzą.

 


 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Od 2011 roku 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspominamy wtedy żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy działali w ruchu oporu przeciwko władzy komunistycznej i zależności  Polski od ZSRR.

Uczniowie klas 8 uczestniczyli w lekcji historii - Podziemie niepodległościowe, podczas której poznawali  życiorysy i działalność Żołnierzy Wyklętych. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, które wzbogaciły szkolną wystawę.