• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Życzenia

Email Drukuj PDF

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, spokoju, radości oraz dobrego wypoczynku w rodzinnej atmosferze.

Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie optymizm, dużo energii i nadzieję na lepszą przyszłość.

Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły

oraz

Wicedyrektorzy

Beata Krymska  i Katarzyna Patejuk

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!!

Informujemy, że zamknięcie szkoły zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Od 9 kwietnia do 14 kwietnia trwa przerwa świąteczna.

Od 15 kwietnia zaczyna się kontynuacja nauki na odległość. Przypominam, że uczniowie w tym czasie powinni uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Nie jest to okres ferii.

Egzamin ósmoklasisty został przełożony na czerwiec. O terminach MEN poinformuje trzy tygodnie wcześniej.

Kontakt Dyrektora Szkoły i Nauczycieli z Uczniami / Rodzicami będzie odbywał się za pomocą e-dziennika.

Informacji udzielamy również pod nr 89 5235164 w godzinach 9.00- 14.00 lub poprzez wiadomości w poczcie elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor Szkoły

Barbara Chodnicka

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!!

Od 16.03.2020r. do 10.04.2020

szkoła będzie zamknięta

Organizacja roku szkolnego nie ulega zmianie.

W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych, prosimy o systematyczne kontrolowanie dziennika LIBRUS. Okres zawieszenia zajęć lekcyjnych nie jest okresem ferii. Uczniowie w tym czasie powinni uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Nauczyciele uczący Państwa dzieci będą na bieżąco zadawać prace do wykonania wykorzystując dziennik Librus.

Prosimy również, aby Państwa dzieci w tym czasie przebywały w domu i unikały miejsc ryzykownych (sklepy, galerie handlowe itp.)

Kontakt Dyrektora Szkoły i Nauczycieli z Uczniami / Rodzicami będzie odbywał się za pomocą e-dziennika.

W przypadku zagubienia danych do logowania do dziennika elektronicznego prosimy o kontaktowanie się z wychowawcami klas.

Informacji udzielamy również pod nr 89 5235164 w godzinach 9.00- 14.00 lub poprzez wiadomości w poczcie elektronicznej pod adresem

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dyrektor Szkoły

Barbara Chodnicka

Więcej…
 

Zmiany w organizacji pracy szkoły

Email Drukuj PDF

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ

 

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

Dyrektor  -  Barbara Chodnicka

poniedziałek, środa, piątek  10.00 - 14.00

Wicedyrektor –Beata Krymska

czwartek 9.30 - 13.30

Wicedyrektor –Katarzyna Patejuk

wtorek 9.30 - 13.30

Forma i terminy konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami.

Więcej…
 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!!

W związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r.,
o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w jednostkach oświatowych na terenie całego kraju informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
w dniach 12-13 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywać. W dniach tych będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów naszej szkoły
w godzinach 6.30-16.30.

Zostają odwołane zebrania z Rodzicami w dniach 24 i 25 marzec 2020r. oraz Dzień Otwarty dla uczniów przyszłych klas pierwszych, który miał się odbyć 21 marca 2020 roku.

Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronie szkoły. Będziemy informować o dalszych decyzjach w późniejszym terminie.


 

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Email Drukuj PDF

Przyjęcia do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego

w Olsztynie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Szanowni Państwo,

UWAGA

od dnia 18.03.2020 sekretariat szkoły pracuje w trybie zdalnym. W przypadku pytań odnośnie naboru prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja trwa do 27 marca 2020 roku do godziny 15.00.

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemii na terenie naszego kraju oraz przedłużony czas kwarantanny, proszę aby wypełnione w systemie zgłoszenia dzieci do klas pierwszych, wydrukować i podpisać a następnie przesłać skan ( lub zdjęcie ) dokumentów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 marca 2020r. do godziny 15.00.

 

W przypadku podpisów elektronicznych dwóch rodziców zgłoszenie wydrukuje szkoła.

 

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej zgodnej z przesłanymi skanami.

Dziecko należy zgłosić elektronicznie w dniach 16-27.03.2020r. na stornie naboru

https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/rejestr.aspx

Szczegółowe informacje jak postępować krok po kroku znajdują się w "Informatorze dla rodziców".


1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie odbywać się w terminie:

16 marca 2020 – 27marca 2020 (do 15.00)

informator dla rodziców

W przypadku dziecka, które w 2020 roku kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2019/2020 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

lub

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 3 kwietnia 2020 godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

od 6 do 9 kwietnia do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 14 kwietnia 2020 godz.14.00

W obwód Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie wchodzą następujące ulice:

Astronomów, Tadeusza Bloka, Józefa Dubiskiego, Benedykta Dybowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gruszowe Sady, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Jarosława Iwaszkiewicza, Chrysto Izworskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Czesława Kanafojskiego, Profesor Haliny Karnickiej, Profesora Wiesława Krautforsta, Księżycowa, Jana Licznerskiego, Profesora Kazimierza Markiewicza, Edwarda Martuszewskiego, Profesora Aleksandra Martyniaka, Tadeusza Młynka, Kurta Obitza, Michała Oczapowskiego, Przemysława Olszewskiego, plac Cieszyński, plac Łódzki, Romana Prawocheńskiego, Promienista, Aleksandra Rymkiewicza, Stanisława Sakowicza, Stefanii Sempołowskiej, Słoneczna, Tadeusza Stępowskiego, Włodzimierza Szczekin-Krotowa, Adama Szostkiewicza, Świetlista, Tęczowa, Profesora Roberta Towarnickiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wadowskiego, Wiktora Wawrzyczka, Janiny Wengris, Profesora Bohdana Wilamowskiego, Profesora Piotra Znanieckiego, Zodiakalna.

Informacji udzielamy pod nr 89 523-51-64

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z naborem do Szkoły

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów i ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,  reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44,  10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64 ,
a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44  
10-089 Olsztyn

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 151 ust. 1,2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. ze zm.)
w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły,

- art. 150 ust. 1, 2, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. ze zm. w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

- art. 155  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148 tj.) w zakresie danych
o stanie zdrowia ucznia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, o ile dane te zostaną podane przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dziecka.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru ucznia do szkoły oraz zapewnienia odpowiedniego kształcenia, wychowania i opieki,

5) Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6) Dane osobowe ucznia przyjętego do Szkoły oraz jego przedstawicieli ustawowych przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 tj. ze zm.); dane osobowe kandydatów nieprzyjętych oraz ich przedstawicieli ustawowych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7) Podanie  danych osobowych, niezbędnych w procesie naboru jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych, tj. w zakresie danych o stanie zdrowia ucznia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym jest dobrowolne.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikacji wizerunku dziecka oraz jego prac - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w tym celu.

9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

XVII Konkurs Gazetek Szkolnych

Email Drukuj PDF

XVII Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych

dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty


Informujemy, że Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych zostaje zawieszony.

Nowy termin konkursu zostanie podany w innym czasie.

 

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu.

 • Promowanie aktywności twórczej ucznia.
 • Upowszechnianie krytycznej analizy przekazów informacyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Propagowanie poprawności językowej.
 • Popularyzacja czasopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Promowanie współpracy zespołowej.

2. Organizatorzy konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie.
 • W-M ODN w Olsztynie.

 

Więcej…
 

ważna informacja

Email Drukuj PDF

Olsztyn, 4 marca 2020 r.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało aktualny spot z najważniejszymi informacjami ws. koronawirusa.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Telefoniczna Informacja Pacjenta:

800-190-590 - dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
UM Olsztyna

 


Strona 2 z 34

Koronawirus

Kalendarium

Dzisiaj jest
Czwartek
6 sierpnia 2020
Imieniny obchodzą
Felicysym, Jakub, January, Sława, Stefan, Sykstus, Wincenty
Do końca roku zostało
148 dni

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl