Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022, poz. 186) informuję, że w dniach 7-27.02.2022r. w klasach V-VIII obowiązuje nauka zdalna.
W dniach 7 - 27 lutego klasy I - IV uczestniczą w lekcjach w trybie stacjonarnym zgodnie z ustalonym na II okres planem lekcji. Zmiany organizacyjne zostały zamieszczone w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym