Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 2301) informuję że w dniach 20-22.12.2021r. oraz 03-05.01.2022r. obowiązuje nauka zdalna. Dla uczniów zadeklarowanych jest zorganizowana opieka świetlicowa.

 

W czasie nauki zdalnej stołówka szkolna będzie nieczynna.

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zimowa przerwa świąteczna jest w dniach 23-31.12.2021r.