Szkolny projekt historyczny - Ocalić od zapomnienia
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że jesteśmy tym, czym są nasze wspomnienia nie tylko osobiste, ale również wspomnienia naszych rodziców, dziadków, pradziadków.
Warto znać swoich przodków, aby dowiedzieć się więcej o sobie, mieć świadomość, co dziedziczymy po krewnych, być dumni z ich dokonań. Przeszłość przodków może mieć wpływ na nasze życie, np. na wybór szkoły, czy zawodu, który niegdyś wykonywał nasz dziadek. Pielęgnowanie więzi rodzinnych, pamięci o przodkach umacnia rodziny, które w dzisiejszym zabieganym, nowoczesnym świecie coraz częściej przeżywają kryzysy.
W naszej szkole są uczniowie, którzy dużo o swoich przodkach wiedzą i pielęgnują pamięć o nich. Dlatego wzięli udział w Szkolnym projekcie historycznym - Ocalić od zapomnienia i według określonych kryteriów oraz wytycznych zaprezentowali swoich przodków. W rodzinnych detektywów wcielili się: Maria Maliszewska (6B), Pola Zygmunt (7D), Emila Racewicz (7E), Julia Staniewska (8C), Artem Komarytskyi (7D), Amelia Bera (8A) oraz Julia Dowgiłłowicz (8A).