Tradycje są naszym bogactwem, narodowym dziedzictwem kulturowym, kopalnią wiedzy o przeszłości. Dzięki nim znamy swoją tożsamość, możemy korzystać z mądrości ludowych, wypracowanych przez wiele pokoleń oraz posiadamy informacje na temat życia w dawnych czasach. 

Nasza mała ojczyzna Warmia posiada wspaniałe dziedzictwo kulturowe, które powinniśmy poznawać i dbać o to, aby przetrwało.

Żeby sprostać temu zadaniu, w roku 2021/22 realizowaliśmy w szkole projekt regionalny „Ocalmy warmińskie tradycje”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych, potyczkach warmińskich, wykonywali gry planszowe o tematyce regionalnej oraz  kolaże zachęcające do zwiedzania Warmii.

 

Najciekawszy kolaż przygotowała klasa IVD, zaś najpiękniejsze planszówki wykonali: Julia Dokurno i Amelia Kołak z 7E,  Krzysztof Gardziejewski z 7A, Małgosia Wojtkowska z 8C, Pola Zygmunt i Wiktoria Kłopotowska z 7D, Emilia Pietruszyńska i Emilia Racewicz z 7E, Oliwia Klisz, Paulina Orzechowska, Lena Krynicka z 8B, Iga Stocka i Michalina Muraszko z 7E, Nadia Duch i Marysia Maliszewska z 6B oraz Kamila Lamparska, Zosia Bartczak i Dominika Mateusiak również z klasy 6B.

Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali: skrzynie posażne, czepce warmińskie, kafle, a także płaskorzeźby w plastelinie: pofajdoki, baby pruskie, kłobuki, koniki warmińskie. Malowali  pejzaże warmińskie z kapliczką.


Wymienieni zostali zwycięzcy  Szkolnego Konkursu Historycznego Jestem przyjacielem Olsztyna. Wystąpiły także laureatki konkursu recytatorskiego literatury regionalnej: Gabriela Jarota - Lewandowska (6A), Zuzanna Szumiło (7C) oraz Sonia Kosman (7A).


W realizację projektu włączyli się też najmłodsi. Uczniowie z klasy 1C, przygotowani przez panią Annę Sawicką, zaśpiewali piosenkę warmińską Nasa matka Katarzyna oraz zatańczyli taniec Szewc. Następnie starsi uczniowie  zaprezentowali krótkie przedstawienie - Sztuka ludowa Warmii i Mazur przygotowane pod kierunkiem pań: Lidii Banach - Bartelik i Joanny Śmiechowskiej. Elementy dekoracji zrobiła pani Krystyna Ankiewicz, a dokumentację fotograficzną wykonała pani Agata Jasieńska - Cichmińska.