W ramach realizacji projektu związanego z Certyfikatem „Szkoła wierna Dziedzictwu” wszystkie klasy III były na wycieczce w  Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Znajduje ono się w trzech kamienicach w pobliżu  konkatedry św. Jakuba. Zawiera ono ponad pół tysiąca przedmiotów dotyczących różnych aspektów historii, liturgii i sztuki Warmii. Nasi Uczniowie mieli możliwość zagrania w grę „Detektyw muzealny”. Do wykonania było 14 zadań, które  dzieci wykonywały  samodzielne poszukując w muzeum określonych  eksponatów.