W I okresie 2021/22 34 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcje BohaterON będącego częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię! Pani Joanna Śmiechowska - na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatorów oraz własnych - przeprowadziła zajęcia  o Powstaniu Warszawskim w klasach VIII oraz na zajęciach rozwijających z historii. Chętni uczniowie zapoznali się z biogramami Powstańców zamieszczonymi na stronie www.bohateron.pl, a następnie pisali do nich listy, życzenia oraz wykonali pamiątki. Z pamiątek i listów w bibliotece szkolnej została przygotowana wystawa. Następnie prace zostały wysłane na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław. Niedawno otrzymaliśmy dyplom za pielęgnowanie pamięci o Powstańcach Warszawskich.