Pomoc materialna dla uczniów -obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Olsztyna w roku szkolnym 2021-2022"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie uprzejmie informuję, ze zgodnie z art. 53 ustawy  z dn. 12.03.2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2a2żr, poz.583), jest możliwe udzielenie wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym uczniom będącym obywatelami Ukrainy. Pomoc w postaci stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego będzie udzielana na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 8a ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty, w związku z przepisami ustawy z dn. 12.03.2004 r o pomocy społecznej.

Świadczenia te będą przyznawane na podstawie złożonego wniosku, wraz z oświadczeniem o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki dla uczniów uchodźców z Ukrainy jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mopsolsztyn.bip.gov.pl oraz w gabinecie pedagoga (sala nr 30) w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie.

 

Wnioski oraz niezbędne zaświadczenia prosimy składać w gabinecie pedagoga do dnia 11 maja 2022r.