18 III 2022 naszą szkołę odwiedzili rycerze z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego i zabrali uczniów w podróż przez wieki.

Pan Krzysztof Górecki - barwnym opowiadaniem połączonym z prezentacją strojów i uzbrojenia - przybliżył uczniom epokę starożytności i średniowiecza. Uczniowie klas starszych poznali wiek XIX, a w szczególności życie Polaków pod zaborami, ich walkę o niepodległość, charakter i różnice powstań listopadowego i styczniowego. Zobaczyli  kosynierów, żołnierzy Księstwa Warszawskiego. Mieli okazję wcielić  się w postacie Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego oraz Józefa Piłsudskiego. To były bardzo ciekawe pełne wrażeń lekcje historii. Mamy nadzieję, że panowie rycerze ponownie nas odwiedzą.