kucharkaWpłaty za obiady za GRUDZIEŃ 2022               

 

Zupy:                  16 x 1,0016,00 zł

Drugie dania:      16 x 3,50 = 56,00 zł

Cały obiad:          16 x 4,5072,00 zł

 

 

 

Wpłat można dokonywać w dniach 18.11.2022 – 28.11.2022

TYLKO W FORMIE PRZELEWU.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać podanego terminu wpłat.

Kwota wpłaty musi być zgodna z dokładnością co do groszy.

 

 Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy:              Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

Adres odbiorcy:                ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

Numer konta:                   61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Bank: PKO Bank Polski S.A.

Tytułem:          

a) Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady - w przypadku zakupu części obiadu w nawiasie należy dopisać: (zupy lub drugie)

b) Imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasa, do której uczęszcza dziecko Opłata za obiad (zupy) za GRUDZIEŃ 2022 r., Jan Nowak, kl. IV a”.

 

Aby dokonać odpisu, nieobecność ucznia musi być zgłoszona telefonicznie lub elektronicznie najpóźniej do godz. 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.