Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa

Data końcowa 

Informacje o etapie

16.05.2022

21.06.2022

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

 16.05.2022

31.05.2022

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wojskowych i sportowych

24.06.2022

 13.07.2022

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

20.07.2022

 

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia

24.06.2022

22.07.2022

Potwierdzanie woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu)

25.07.2022

 

Publikacja list przyjętych

 Przydatne linki

https://www.ko.olsztyn.pl/2022/01/31/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelnia/

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/index.htm 

 

ZESTAWIENIE TERMINÓW DNI OTWARTYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W OLSZTYNIE