• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Koło Tropicieli
Email Drukuj PDF

Koło Tropicieli i Odkrywców Szlaków Małej Ojczyzny istnieje w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie od 15 lat. Celem koła jest poznawanie tradycji, kultury, historii Warmii oraz kształtowanie więzi z Małą Ojczyzną. Atutem zajęć stało się to, że dzieci uczą się o Małej Ojczyźnie nie tylko podczas tradycyjnych lekcji, ale poprzez zabawę, bezpośredni kontakt z ciekawymi ludźmi oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Bardzo ważna jest również współpraca z rodzicami, którzy włączają się w realizację wielu działań, podsuwają ciekawe pomysły, przyczyniają się do integracji społeczności szkolnej.

Opiekunem koła jest nauczycielka historii - pani Joanna Śmiechowska.

Koło Tropicieli i Odkrywców Szlaków Małej Ojczyzny posiada swoje logo wybrane w wyniku konkursu przeprowadzonego kilka lat temu wśród jego członków.

Z archiwum Koła Tropicieli

Działalność w roku szkolnym 2014/2015

Działalność w roku szkolnym 2015/2016

 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl