Innowacja pedagogiczna- Czytam z klasą- "Lekturki spod chmurki"

 

 

Innowacja pedagogiczna – metodyczna. Autor innowacji Halina Minkiewicz.  Tytuł innowacji „Nie możemy ich stracić! Zagrożone gatunki”.

     Innowacja jest odpowiedzią na problemy nurtujące współczesny świat przyrody. Adresatami innowacji są uczniowie klas VII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022.
     Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rozwijających zainteresowania biologiczne. Innowacja ma służyć rozwojowi uczniów, bazując na naturalnej ciekawości świata, samodzielnym odkrywaniu, dochodzeniu do wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań w sposób twórczy, samodzielnemu wyciąganiu wniosków.