akcja Zostań asystentem bibliotekarzaAkcja dotyczy poznania zawodu bibliotekarza w ramach doradztwa zawodowego i jest realizowana w klasach VII-VIII przez nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece szkolnej.

Celem akcji jest zapoznanie uczniów klas VII-VIII z czynnościami zawodowymi bibliotekarza szkolnego, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, poznanie swego typu osobowości zawodowej oraz promocja biblioteki i czytelnictwa.

Uczniowie poznają zawód bibliotekarza poprzez aktywny udział w udostępnianiu zbiorów, kontaktach z czytelnikami. Potrafią wskazać w bibliotece miejsce danego tytułu książki oraz  prowadzić akcesję czasopism. Wiedzą również jak korzystać z katalogu kartkowego.

 

akcja Zostań asystentem bibliotekarza  akcja Zostań asystentem bibliotekarza akcja Zostań asystentem bibliotekarza akcja Zostań asystentem bibliotekarza  akcja Zostań asystentem bibliotekarza  akcja Zostań asystentem bibliotekarza akcja Zostań asystentem bibliotekarza