Od 2017 roku uczniowie klas I-III naszej szkoły poznają Polski Język Migowy (PJM). Jest to język którym posługują się głusi w Polsce, stanowiący ich naturalny język komunikacji.

 „Rozumiemy się bez słów” to pierwszy blok tematyczny podczas którego dzieci poznają znaki grzecznościowe, związane z rodziną i szkołą, czasowniki. Na koniec zajęć najodważniejsi potrafią  zamigać przed całą klasą całe zdania np. „Ja mam 2 psy i 3 koty” lub „Ty czytasz niebieską książkę”.

W II bloku „Palce mówią” -  uczniowie  uczą się daktylografii czyli alfabetu języka migowego oraz znaków liczbowych. Trzeci blok tematyczny  „Moje kolorowe miasto”, obejmuje znaki migowe związane z zabudową miasta oraz kolory.

zajęcia języka migowego w klasach I- III zajęcia języka migowego w klasach I- III

zajęcia języka migowego w klasach I- III zajęcia języka migowego w klasach I- III