Informacje dla rodziców Drukuj

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawcy poszczególnych klas 2019/2020

Godziny pracy

Indywidualne dyżury nauczycieli

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w klasach IV-VI SP29 Olsztyn

biuletyn dla rodziców- wrzesień 2019