Start Projekt SP 29 szkołą kreatywnych umysłów
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Projekt SP 29 szkołą kreatywnych umysłów PDF Drukuj Email

 

 

 

 

Gmina Miasto Olsztyn realizuje projekt „SP29 szkołą kreatywnych umysłów”

Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba wsparcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i matematyczno-przyrodniczych oraz podniesienie efektywności metod nauczania stosowanych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli, w tym uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez 31 nauczycieli i 85 uczniów.

Okres realizacji projektu:

01.04.2021r. – 28.02.2023r.

 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

Liderem projektu jest Gmina Miasto Olsztyn.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Instytut Badawczo – Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego pełni funkcję jednostki realizującej projekt.

Formy wsparcia nauczycieli:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie;
 • superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli prowadzących Warsztaty Efektywnej Nauki lub Warsztaty Alfa i Omega dla uczniów;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu
  w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii i pracowni fizyki.

Formy wsparcia uczniów:

 • Warsztaty Efektywnej Nauki,
 • Warsztaty Alfa i Omega,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i języka obcego,
 • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu.

Wsparcie dla szkół – zakup sprzętu i wyposażenia:

Ważnym elementem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej
nr 29, która otrzyma m.in.:

 • sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii i pracowni fizyki,
 • zakup licencji na platformę do nauki języka angielskiego oraz platformę do nauki drugiego języka obcego nauczanego w szkole.

Źródło finansowania:

Wsparcie w ramach projektu pn. „SP29 - szkołą kreatywnych umysłów” realizowane jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 455 483,75 zł

Wartość dofinansowania projektu: 426 107,75 zł


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin projektu "SP 29 - szkołą kreatywnych umysłów"


Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela

Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 6 - Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu " SP29 - szkołą kreatywnych umysłów"

Załącznik 7 - Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (zgoda prawnego opiekuna ucznia na jego uczestnictwo w projekcie)

Załącznik 8 - Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik 9 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu pn. „SP 29 – szkołą kreatywnych umysłów”


LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

22.05.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

24.05.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

25.05.2021

8

13:30 - 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

26.05.2021

8

13:30 - 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

27.05.2021

8

13:30 – 20:15

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

02.06.2021

8

14:00 – 20:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

23.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

25.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

27.08.2021

8

10:30 - 17:00

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

30.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

31.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 2

03.08.2021

8

14:00 – 20:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 

LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

23.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

25.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

27.08.2021

8

12:30 -19:00

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Warsztaty pracy metodą eksperymentu dla nauczycieli – grupa 1

30.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 1

31.08.2021

8

09:00 -15:30

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

 


LP

Rodzaj wsparcia

Data spotkania

Liczba godzin dydaktycznych

Godziny realizacji

Miejsce realizacji

1

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

12.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

2

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

15.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

3

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

19.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

4

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

22.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

5

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

26.10.2021

8

14:00 -20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

6

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega - grupa 3

29.10.2021

8

14:00 – 20:20

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU DLA UCZNIÓW SZKOŁY

 

Biuro projektu:

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 29

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn

Telefon/fax: 89 523 51 64

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.08.2021

25.08.2021

27.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

03.09.2021

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.