Start Deklaracja dostępności
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

deklaracja dostępności PDF Drukuj Email

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp29.olsztyn.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

* zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

* zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

* zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.12.2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe:

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki\

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-prawobywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły – ul. Jarosława Iwaszkiewicz 44

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od ul. Iwaszkiewicza. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od drzwi wejściowych do portierni, w której pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.

Wejście drugie to wejście do części, gdzie mieści się stołówka, kuchnia oraz szatnia dla    uczniów z klas I-III. Do wejścia drugiego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do szatni prowadza schody.

Wejście trzecie jest z boku szkoły i prowadzi bezpośrednio do szatni uczniów klas I-III. Wejście jest schodami w dół.

 

Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Pomieszczenie administracyjne do spraw kadr, płac, gabinet wicedyrektora szkoły znajdują się na I piętrze. Z korytarza na parterze jest dostęp  do części 3 sal lekcyjnych. Do pozostałych sal oraz części sportowej szkoły prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

 

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole jest  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.