Start rekrutacja 2021/2022
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

PDF Drukuj Email

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2021 – 26 marca 2021 (do 15.00)

link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/default.aspx

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NABORU- pobierz

KLAUZURA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH NA POTRZEBY NABORU DO SZKOŁY

W przypadku dziecka, które w 2021r. kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2020/2021 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 2 kwietnia 2021 godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

od 6 do 9 kwietnia 2021 do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 godz.14.00

 

W obwód Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie wchodzą następujące ulice:

Astronomów, Tadeusza Bloka, Józefa Dubiskiego, Benedykta Dybowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gruszowe Sady, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Jarosława Iwaszkiewicza, Chrysto Izworskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Czesława Kanafojskiego, Profesor Haliny Karnickiej, Profesora Wiesława Krautforsta, Księżycowa, Jana Licznerskiego, Profesora Kazimierza Markiewicza, Edwarda Martuszewskiego, Profesora Aleksandra Martyniaka, Tadeusza Młynka, Kurta Obitza, Michała Oczapowskiego, Przemysława Olszewskiego, plac Cieszyński, plac Łódzki, Romana Prawocheńskiego, Promienista, Aleksandra Rymkiewicza, Stanisława Sakowicza, Stefanii Sempołowskiej, Słoneczna, Tadeusza Stępowskiego, Włodzimierza Szczekin-Krotowa, Adama Szostkiewicza, Świetlista, Tęczowa, Profesora Roberta Towarnickiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wadowskiego, Wiktora Wawrzyczka, Janiny Wengris, Profesora Bohdana Wilamowskiego, Profesora Piotra Znanieckiego, Zodiakalna.

Informacji udzielamy pod nr 89 523-51-64

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.