• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Katedrą Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na mocy którego:

- uczniowie będą uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Katedrę Filologii Angielskiej, w tym spotkania autorskie, wystawy, wykłady,

-będziemy organizować wspólnie konferencje, sympozja naukowe, projekty naukowe i warsztaty,

- nauczyciele języka angielskiego będą przyjmować na praktyki przedmiotowo-metodyczne śródroczne i ciągłe studentów anglistyki,

-będziemy podejmować wspólnie przedsięwzięcia obejmujące wymianę opinii i doświadczeń dotyczących programu kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego.

 

Uczniowie klas 7d i 8b wzięli udział w warsztatach językowych zorganizowanych przez wykładowców i studentów Katedry Filologii Angielskiej, w ramach których interpretowali angielską poezję, samodzielnie pisali wiersze, uczyli się pieśni w języku staroangielskim oraz tworzyli maski bohaterów z brytyjskich legend.

 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl