Start XVII Konkurs Gazetek Szkolnych
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

PDF Drukuj Email

XVII Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych

dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty


Informujemy, że Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych zostaje zawieszony.

Nowy termin konkursu zostanie podany w innym czasie.

 

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu.

 • Promowanie aktywności twórczej ucznia.
 • Upowszechnianie krytycznej analizy przekazów informacyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Propagowanie poprawności językowej.
 • Popularyzacja czasopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Promowanie współpracy zespołowej.

2. Organizatorzy konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie.
 • W-M ODN w Olsztynie.

 

3. Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Olsztyńska”.

 

 

4. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:

 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • W konkursie biorą udział wyłącznie czasopisma redagowane przez uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w trzech kategoriach:

- Klasy I - III

- Klasy IV - VIII

- Gazetki elektroniczne.

 • Do konkursu należy zgłosić wybrane trzy numery gazetki (po 2 egzemplarze z numeru) z bieżącego roku szkolnego 2019/2020. Gazetki w wersji elektronicznej powinny być nagrane na płycie CD, ponadto zgłoszenie winno zawierać link do strony internetowej, na której zamieszczona jest gazetka elektroniczna.
 • Gazetki w formie tradycyjnej mogą być napisane odręcznie (ale czytelnie) lub na komputerze.
 • Objętość zgłoszonych gazetek powinna wynosić minimum 8 stron bez względu na format.
 • Kapituła konkursu będzie oceniać nadesłane prace wg następujących kryteriów:

a) Przedstawianie problemów i tematów istotnych dla środowiska szkolnego i obiektywizm prezentacji.

b) Podejmowanie tematyki związanej z regionem, środowiskiem lokalnym

c) Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna pisma.

d) Samodzielna i twórcza praca dzieci (bez przedruków). Promowane są oryginalne rysunki.

e) Różnorodność form, w tym dziennikarskich (np. wywiady, recenzje, opowiadania, sprawozdania, itp.).

f) Profesjonalizm formalny: strona tytułowa, wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron, czytelność, wykorzystanie miejsca w gazetce.

g) Zastosowane chwyty wizualne w gazetkach elektronicznych.

5. Termin nadsyłania gazetek.

Prace oraz kartę zgłoszeniową uczestników do udziału w konkursie należy przysłać do dnia 27 III 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,

ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn,

tel./fax 89-523 51 64.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

6. Finał konkursu.

 • Komisję oceniającą stanowić będą: przedstawiciel W-M ODN w Olsztynie,  dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej", pracownik UWM, nauczyciel polonista z SP 29 w Olsztynie, przedstawiciel pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie pod adresem: www.sp29.olsztyn.pl do 10 kwietnia 2020 roku.
 • Najlepsze zespoły redakcyjne zostaną wyróżnione dyplomami i upominkami.
 • Wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia 2020 roku podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie.
 • Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości zostaną przesłane nagrodzonym redakcjom drogą e-mailową.
 • Zwycięskie gazetki i ich redakcje zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.

 

7. Uwagi końcowe.

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania gazetek nadesłanych na konkurs.
 • Nagrodzone gazetki zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawce podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”.

Organizatorzy

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.