Start Doradztwo zawodowe
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email

Rozkład zajęć doradcy zawodowego dla klas VII-VIII w Szkole Podstawowej nr 29
w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 wraz z treściami programowymi

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkół podstawowych:

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji
o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych
i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej
i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

Rozkład zajęć:

 

Klasa VII a, b, c, d

Tematyka zajęć

Treści programowe

Liczba godzin

1. Kim jest doradca zawodowy – diagnoza oczekiwań wobec spotkań z DZ. Moje umiejętności-moje sukcesy cz. 1.

1.2; 1.3; 1.4; 2.7

1

2. Moje umiejętności-moje sukcesy cz. 2.

1.2

1

3. Własna samoocena – mocniejsze i słabsze strony, zdolności, uzdolnienia, talenty.

1.1; 1.2

1

4. Czym się interesuję?

1.2

1

5. Jakie wartości są dla mnie ważne?

1.7

1

6. Jakie są moje aspiracje?

1.6

1

7. Moje portfolio. Autoprezentacja.

1.2; 1.3; 2.7

1

8. Zawody wokół nas.

2.1

1

9. Moje umiejętności a zawód.

1.3; 1.5; 2.2

1

10. Znaczenie pracy w życiu człowieka. Aktualne trendy na rynku pracy.

2.3; 2.4, 2.5; 2.6

1

Klasa VIII a, b, c, d

1. Kariera zawodowa – jak zrealizować cele?

4.4

1

2. Szkoła podstawowa i co dalej? System edukacji w Polsce.

3.3

1

3. Oferta szkół ponadpodstawowych w Olsztynie i poza.

3.1; 3.2

1

4. Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i kompetencje.

3.3

1

5. Jak długo uczymy się?

3.4

1

6. Kim chcę zostać w przyszłości – moja kariera.

4.2

1

7. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

4.1; 4.2;

1

8. Jak wybrać szkołę?

3.2; 4.1

1

9. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?

4.3

1

10. Elektroniczna rekrutacja do szkół.

4.1

1

 

Planowany harmonogram realizacji zajęć w klasach VII w I semestrze:

7a – 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 09.11, 16.11

7b – 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11

7c – 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11

7d – 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 7.10, 21.10, 28.10, 04.11, 18.11

Harmonogram realizacji zajęć w klasach VIII zostanie opracowany w II semestrze.

Anna Filipiak

Doradca zawodowy

Struktura systemu kształcenia

Zadania doradcy zawodowego

Informacje dla ósmoklasistów

Przydatne linki

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.