Start Rys historyczny
 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

PDF Drukuj Email

25 lat za nami...

 


 

 

 

4 czerwca 1993 roku uchwałą Rady Miasta Olsztyna powołano do życia Szkołę Podstawową nr 29 przy ulicy Iwaszkiewicza 44.

 

 

 

 

 

Miesiąc później został wybrany pierwszy dyrektor szkoły – pani mgr Alicja Dębska.

 

We wrześniu tego roku rozpoczął się rok szkolny dla 409 uczniów.

 


W marcu 1996 roku ustalono, że należy powiększyć szkołę o kilka sal dydaktycznych i salę gimnastyczną. Natomiast w marcu 1998 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły.


Od 2 marca do 31 sierpnia funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Alicja Siemiątkowska, a od 1 września 1998 roku nowym dyrektorem szkoły została pani mgr Hanna Kowalska.

W listopadzie 1998 r. nasza szkoła nawiązała ścisły kontakt ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 


 

Rok później, w październiku 1999 r. otwarto nowy blok dydaktyczno-sportowy. W nowej części znalazły się: sala gimnastyczna, korekcyjna, biblioteka z czytelnią i 9 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa.

 

 

1 kwietnia 2000 roku odbył się pierwszy Dzień Otwarty Szkoły, który miał na celu przybliżyć szkołę rodzicom i dzieciom rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych.

 

 

W czerwcu 2000 roku mury szkoły opuścił ostatni rocznik klas VIII.

 

 

 

 

W styczniu 2001 roku szkoła przystąpiła do programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius.

 

 

 

 

 

 

25 maja 2002 roku na patrona szkoły został wybrany Jan Liszewski.

14 września 2002 roku rozpoczęły się uroczystości związane z 10-leciem szkoły, a 7 listopada 2002 roku została odsłonięta gablota poświęcona patronowi naszej szkoły - Janowi Liszewskiemu.

 

 

1 września 2002 roku szkoła przystąpiła do akcji ,,Gazety Wyborczej”- ,, Szkoła z klasą”.

W listopadzie 2002 roku została zainstalowana nowa pracownia komputerowa jako nagroda w konkursie „Trzymaj się prosto” zorganizowanym przez MENiS.

 

 

 

 

16 kwietnia 2003 roku naszej szkole zostało nadane imię Jana Liszewskiego i otrzymaliśmy sztandar.

 

 

 

 

 

W październiku 2003 roku nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą” przyznany przez ,,Gazetę Wyborczą”.


 

W czerwcu 2005 roku za działalność "Ekozespołów" otrzymaliśmy brązową, w 2007 srebrną, a w 2011 złotą statuetkę „Przyjaciela Ziemi”

 

 

 

 

9 listopada 2007 roku został oddany do użytku kompleks boisk. Od tego czasu na naszym podwórku szkolnym znajduje się boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz bieżnia. Mamy również skocznię do skoku w dal i rzutnię do pchnięcia kulą.

 

 

 

 

 

W latach 2006 - 2009 wzięliśmy udział w projekcie Sokratesa „Twórcze myślenie i umiejętności".

 

 

 

 

 

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2007 roku funkcję dyrektora pełniła pani mgr Katarzyna Patejuk.

 

 

1 września 2007 roku nowym dyrektorem szkoły została pani mgr Elżbieta Słodkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

23 października 2009 roku szkoła otrzymała certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”.

 

 

 

 

W 2010 roku otrzymaliśmy tytuł Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

 

 

W 2011 i 2012 roku otrzymaliśmy Zieloną Flagę- międzynarodowe wyróżnienie za działalność ekologiczną.

 


 

 

 

 

21 marca 2011 roku nasza szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wyróżnienie dla szkół, które szczególnie przyczyniają się do promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

25 października 2013 roku – obchodziliśmy uroczystość 20-lecia naszej szkoły.

 

 

 

1 września 2017 roku- nowym dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Barbara Chodnicka.

Szkoła, zgodnie z założeniami reformy edukacji, staje się ośmioklasową szkołą podstawową.

 
Copyright © 2021 SP 29 Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.