ZARZĄD

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 29
rok szkolny 2022/23

 

 

 

 Przewodniczący:

Bartosz Barasiński VIII e

 Wiceprzewodnicząca:

Zuzanna Szykuła VIII b

 

Członkowie Zarządu:

Jakub Farańczuk VII b

Hanna Bogacz VI c

Kacper Serafin VIII e

Michał Wasilewski VIII e

 

Sekcja medialna:

Mateusz Lech VII a

Mikoła Szkudelski VII a