Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44

ogłasza nabór na stanowisko

Główny księgowy  w wymiarze 1 etatu

szczegółowe informacje

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

na stanowisko Główny Księgowy

 

            Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Jana Liszewskiego w Olsztynie informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 Pani Małgorzata Iwaszko zamieszkała w Olsztynie

 Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się doświadczeniem oraz znajomością wymaganych zagadnień. Spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze

 

Olsztyn, dnia 27.10.2021r.

Barbara Chodnicka

Dyrektor Szkoły