Podręczniki do Religii obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

 Uwaga:

W tytule podręcznika musi być uwzględnione dla Archidiecezji Warmińskiej.

 Klasa I

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy I.

 Klasa II

To jest mój Syn umiłowany. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy II.

Klasa III

Kto spożywa moje Ciało, ma życie. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii w klasie III (biała okładka z czerwonym paskiem z lewej strony)

 Klasa IV

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy IV.

 Klasa V

Bóg nas szuka. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy V.

 Klasa VI

Jezus nas zbawia. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy VI.

 Klasa VII

Kościół wskazuje nam drogę. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauki religii dla klasy VII 

 Klasa VIII

Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii dla klasy VIII.